هدایای تبلیغاتی

did-3

     سلام و خیر مقدم به شما میهمانان محیط مجازی دیدگسترسبز


     از اینکه مجموعه ی مارا مشاهده میفرمایید بسیار خرسندیم
        دید گستر سبز از سال 1375 فعالیت خود را در زمینه تبلیغات و چاپ شروع کرد و در
     سال 1377 برای دسترسی به منابع ارزانتر و کاملتر فعالیت خود رادربازار تهران که یک
     قطب اقتصادی در سطح کشور میباشد منتقل کرد. این امر باعث شد تا اهم کوشش
     خود را در جهت خدمت رسانی برتر به مشتریان محترم ، در زمینه ی تخصصی هدایای
     تبلیغاتی ادامه دهد
     از این رو اکنون شما یکی از کاملترین و متنوع ترین مجموعه های هدایای تبلیغاتی که
     با قیمت مناسب و کیفیت و سرعت عمل در تولید همراه است را پیش رو دارید که آنرا
     پیشکش شما دوستان گرانمایه مینماییم
     امید آنست که بتوانیم در این زمینه در فعالیت اقتصادی شما، همراه و یاورتان باشیم

emza