ertebat-baner02
sabt-baner02 hadaya-baner02 asli-baner03

www.dgs-ir.com

هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی

با سلام


دید گستر سبز بمنظوررفاه همکارانی که رابطه کاری نزدیکی با مادارند دارای یک محیط مجازی
دیگری با نشانی فوق نموده است با این تفاوت که دراین سایت عینا تمامی محصولات به همان
شکل سایت اصلی  قرار گرفته  ولیکن قسمتهای تماس با ما ، درباره ما و دیگر قسمتهایی که
مشتریان میتوانند از آن طرق دسترسی به ما داشته باشند حذف شده است
فلذا همکاران محترم میتوانند با ارائه این نشانی به مشتریان خودشان، بعنوان سایتی که درآن
محصولاتشان قابل معرفی است اقدام به جذب مشتری و نمایش محصولات نمایند