ertebat-baner02 sabt-baner02 hadaya-baner02 asli-baner03

هدایای تبلیغاتی

نحوه ی ارائه سفارشات

شما دوست گرامی پس از مشاهده هدایای و انتخاب یک یا چند مورد بایستی برای ارائه سفارش خود اقدام نمایید
از اینرو کد و نام کالا با ذکر گروه آن را یادداشت نموده و یکی از دو راه زیر را عمل کنید


الف) باارسال نشان ومتن چاپ خود ازطریق نمابر و در نهایت تماس با شماره های زیر دستور سفارش را صادر نمایید

تلفن: 55811501 -55801013 -021  نمابر: 55168409 همراه: 09121856671 شماره پیامک : 10000000000110


ب)
نشان و متن و کد کالا و گروه آنراهمراه با نام وشماره ی تماس خودازطریق یکی از نشانی های پست الکترونیک
زیر برای ما ارسال نمایید
تذکر بسیار مهم: در صورتیکه درزمان تحویل کارخود عجله دارید و یابرای اطمینان ازوصول سفارش خود، پس از ارسال
ایمیل حتما با شماره های بالا تماس بگیرید

Email

info@dgs.ir

dgsir@yahoo.com

dgsirn@gmail.com